תשתיות רטובות

now browsing by category

 

הנדסת ניקוז

  יש ללחוץ על הקישור על מנת לצפות בקובץ Drainage Engineering)from the secretary)    


מושב אוהד-הרחבת נחלות

נספח ניקוז ותכנית ניקוז כללית.   כללי :   מושב אוהד  מתכנן הרחבה של נחלות למשתכנים חדשים , סד"כ -69 נחלות ,ע"פ  תכנית אדריכלית חדשה ( מס' תכנית  – 651-0401950) , תוספת שטח לקומפלקס הקיים , ס"ג של כ-200 דונם ברוטו ובסה"כ 671 דונם בגבולות התכנית המאושרת . (- נספחיRead the Rest…


תשתיות רטובות

יש ללחוץ על הקישור על מנת לצפות בקובץ  Main Line 1   hydraulics lecture by Y Levy


שיקום בריכות

בתמונה שיקום בריכת פח, בחברה מומחים לשיקום והקמת בריכות אגירה לסוגיהן וכן בתכנון ופיקוח על כול סוגי המאגרים.


קווי כיבוי אש

במעטפת תחנות וחצרות מפעלים ובהתאם לתכניות כבוי אש בישובים עירוניים ואחרים.


צינורות דחיקה

השיטה חדשה יחסית , אך בחברתנו נצבר ידע רב בתכנון, פיקוח, ניהול וליווי הביצוע.


סילוק מי נקז

שימוש במכלי איסוף PE בתחנות מי נקז מזוהמים וסילוקם מאתר תחנות שאיבה ו/או דיגום.


מדידת עובי צבע

שני סוגי מערכות צבע : בסיס פנול ואפוקסי , מערכת הצבע מיושמת בד"כ בשלוש שכבות שעוביים הכולל כ 350 עד 400 מיקרון, השכבה הראשונה המיושמת על המתכת וההכנות הדרושות ליישומה היא החשובה ביותר יישום ופיקוח נכון ע"י מפקח מומחה דוחה בהרבה את מועד התקיפה הקורסיבית , בחברת פל יל הנדסהRead the Rest…


מגוף ראשי

משמש לשליטה ובקרה וכן לחציצה למקרים בהן נדרשות עבודות אחזקה בקו , גוון הצבע בהתאם לסוג הזורם :לבן -מי שתיה ,סגול – מי קולחים להשקיה, אדום – מים לא מטוהרים & קווי כיבוי אש עיליים  ,חום -ביוב גולמי ,ירוק- מים לא מוגדרים כמוראה בתמונה וכד'.


חציית קווים

חציית קווי מים על פי מינימום הפרשי גבהים בין הקווים, כנדרש בתכנית לביצוע באשר שני הקווים החוצים מתכתיים נדרשת הגנה קטודית משותפת .קווי גז החוצים קווי מים יהיו תמיד מתחת לקו המים ,לא פחות מ – 80 ס"מ הפרש גבהים, נדרשת הגנה עם בטון על קו הגז .


© 2020 פל-יל הנדסה | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress