מים

now browsing by category

 

חציית קווים

חציית קווי מים על פי מינימום הפרשי גבהים בין הקווים, כנדרש בתכנית לביצוע באשר שני הקווים החוצים מתכתיים נדרשת הגנה קטודית משותפת .קווי גז החוצים קווי מים יהיו תמיד מתחת לקו המים ,לא פחות מ – 80 ס"מ הפרש גבהים, נדרשת הגנה עם בטון על קו הגז .


חיבור צרכן

הפסקת מים מתואמת מספר ימים מראש . עיתוי הביצוע בדרך כלל בעת צריכת המים המזערית , לעיתים נדרשת עבודת לילה והערכות בהתאם.


התחברות תאום מערכות

בסיום התקנת קווי מים  ולקראת חיבור צרכנים וחיבור תחנות מתבצע תאום הפסקת מים. לעיתים נדרשים קווים עוקפים זמניים עד סיום תאום מערכות.


תחנות שאיבה וקידוחים

תכנון תחנות שאיבה מקידוחים ומקורות נוספים, כגון: מאגרים, נחלים,סכרים ותעלות ראשיות. ניהול ופיקוח על ביצוע קידוחים ותחנות. הסבת מקורות מים ממערכת פתוחה למערכות לחץ סגורות.   דוגמאות לעבודות: אפריקה אתיופיה – עבור WWDSE – חברת המים הממשלתית.  תכנון תפיסת מים מאגם ZIWAY דרומית לאדיס תוך הקפדה על הפרשים במרחקי גדהRead the Rest…


© 2020 פל-יל הנדסה | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress