בדיקת קווים לחציה

now browsing by tag

 
 

בדיקת קווים לחציה

עם סיום סימון לביצוע קווי מים וביוב כמקובל כול 20 מ' יתד ,יש לבדוק באמצעות גלאי מיקום קווי מים ומכשולים אחרים הניצבים (ו/או הנמצאים בקרבת) לתוואי הקו העתידי לביצוע ,לסמן מיקומם ולחשוף אותם בזהירות עם כף מחפר ללא שיניים ו/או ידני .


© 2020 פל-יל הנדסה | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress