התקנת קווי מים

now browsing by tag

 
 

התחברות תאום מערכות

בסיום התקנת קווי מים  ולקראת חיבור צרכנים וחיבור תחנות מתבצע תאום הפסקת מים. לעיתים נדרשים קווים עוקפים זמניים עד סיום תאום מערכות.


© 2020 פל-יל הנדסה | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress